กินวิตามินซีทุกวันแล้วจะไม่เป็นหวัดจริงหรือ?

กินวิตามิน ซี ทุกวันจะได้ไม่เป็นหวัด

ไข้หวัด…ใครเป็นก็คงรำคาญ ต้องหยุดการณ์ หยุดงาน หยุดเรียน กลัวไปติดคนอื่นอีก คนอื่นก็มองเหมือนเราเป็นตัวเชื้อโรคอีก มันคงจะดีนะครับถ้าเราจะไม่เป็นหวัด