นิ้วล็อค โรคยอดฮิตที่วัยเกษียณไม่ควรมองข้าม

โรคนิ้วล็อค งอไม่ได้

“นิ้วล็อค” คืออาการนิ้วมือที่งอไม่ได้และไม่สามารถเหยียดให้กลับมาตรงได้ ซึ่งเกิดจากการอักเสบที่หนาตัวของเส้นเอ็นกล้ามเนื้อที่นิ้ว ทำให้เอ็นและกล้ามเนื้อไม่สามารถยืดหรือหดตัวได้นิ้วก็จะเกิดอาการล็อค