อ่านก่อนรู้เร็วกว่า ไม่อยากสมองเสื่อมต้องทำอย่างไร

สมองเสื่อม

อย่างที่เราทราบกันพออายุมากขึ้น จะมีโอกาสเสี่ยงในการมีภาวะสมองเสื่อมเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าคนสูงอายุทุกคนจะต้องมีภาวะสมองเสื่อม ภาวะนี้มีอีกหลายสาเหตุ แต่อายุเป็นสาเหตุหลัก