ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรต้านภัยโควิดจริงหรือ?

ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรต้านภัยโควิดจริงหรือ

โรคโควิดเป็นโรคติดเชื้อไวรัส มีอาการคล้ายกับโรคหวัดแต่จะมีการดำเนินของโรคหรือพูดง่าย ๆ ว่า จะมีอาการแย่ได้เร็วกว่านั้นเอง ส่วนการรักษาส่วนใหญ่จะเป็นเพียงการรักษาตามอาการ เนื่องจากการติดเชื้อไวรัส ถ้าภูมิคุ้มกันของร่างกายดี จะสามารถรักษาตัวเองให้หายได้ แต่ก็เริ่มมีการใช้ยาสมุนไพรเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษามากขึ้น