กินมะเขือเทศอย่างไร ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ฤทธิ์ ของสารไลโคปีน

มะเขือเทศมีสารชนิดหนึ่งสูง สารนั้นคือ ไลโคปีน การที่เรากินมะเขือเทศก็จะทำให้ร่างกายได้รับสารนี้ครับ ซึ่งสารนี้กำลังได้รับความนิยมและมีคนสนใจมากมาย มีการนำไปศึกษาวิจัยถึงประสิทธิภาพ หรือฤทธิ์ ของสารไลโคปีนในแง่มุมต่างๆ