สูงอายุรับประทานอาหารได้น้อย เป็นเรื่องปกติจริงหรือ ?

ในแต่ละวัยมีความต้องการอาหารที่แตกต่างกันออกไป บ่อยครั้งที่ผู้สูงอายุรับประทานอาหารได้น้อย ครอบครัวมักเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติของวัยชราที่มีความเสื่อมของร่างกาย ทำให้ผู้สูงอายุถูกมองข้ามในเรื่องความสำคัญของโภชนาการไป ส่งผลให้เกิดภาวะขาดสารอาหารตามมาได้ สาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุเบื่ออาหาร การรับรู้รสลดลง เนื่องจากต่อมรับรสมีจำนวนลดลง การได้กลิ่นลดลง ทำให้ความอยากอาหารลดลงไปด้วย การได้ยินที่ลดลง ทำให้ความสนุกในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นลดลง การใส่ฟันปลอม ทำให้การเคี้ยวอาหารได้ไม่สะดวก ระบบทางเดินอาหารทำหน้าที่ได้ลดลงตามวัยที่เพิ่มขึ้น เช่น ภาวะท้องผูก/ท้องเสีย, มีแก๊สในกระเพาะอาหารเยอะกว่าปกติ ปัญหาทางด้านสุขภาพ ทำให้ผู้สูงอายุมีข้อจำกัดในเรื่องการรับประทานอาหาร เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน ต้องลดอาหารรสหวาน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ต้องลดอาหารรสเค็ม อาหารที่มีโซเดียมสูง ผลทางจิตใจ ได้แก่ การศูนย์เสียบุคคลในครอบครัว หรือ การขาดการดูแลเอาใจใส่จากลูกหลาน ทำให้มีผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดภาวะเบื่ออาหาร และรับประทานอาหารได้น้อยลง สาเหตุเหล่านี้ทำให้ผู้สูงอายุมีภาวะเบื่ออาหาร เมื่อผู้สูงอายุขาดสารอาหารจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพตามมาหลายประการ ดังนั้น ผู้สูงอายุควรได้รับพลังงานอย่างเพียงพอ คือ วันละ 1,500 – 2,000 กิโลแคลอรี่ จากการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ วันละ 3 มื้อ โดยทุกมื้อควรมีผักผลไม้เพื่อเพิ่มกากใยอาหาร สารอาหารที่ผู้สูงอายุควรได้รับ ได้แก่ โปรตีน ผู้สูงอายุมีความต้องการโปรตีนประมาณ […]