ไม่อ่านไม่ได้ หลากเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคสมองเสื่อม

“หลงลืม” ภาวะสมองเสื่อมตามวัย

ภาวะสมองเสื่อม ส่งผลให้การทำงานของสมองแย่ลง ส่งผลกระทบต่อความคิด การตัดสินใจ ความจำ การสื่อสาร และพฤติกรรม หากไม่ได้รับการดูแลจะส่งผลให้อาการรุนแรงมากขึ้นและส่งผลกระทบมากต่อการใช้ชีวิตประจำวัน