รู้ไว้ใช่ว่า กินหวานอย่างไรให้ห่างไกลเบาหวาน

กินหวานอย่างไร ให้ห่างไกลเบาหวาน

ปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสม 6 ช้อนชาต่อคนต่อวัน แท้จริงแล้วเป็นปริมาณที่น้อยมากๆ อาหารหลักที่เรากินในแต่ละมื้อส่วนใหญ่ล้วนมีการปรุงรสด้วยน้ำตาลมาแล้วทั้งนั้น จึงไม่ควรปรุงน้ำตาลเพิ่มแบบตักใส่เป็นช้อนๆ