รู้หรือไม่ สมองก็ออกกำลังกายได้นะ

การออกกำลังสมองอย่างสมบูรณ์แบบ

การออกกำลังสมองอย่างสมบูรณ์แบบต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือการมองเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส และสัมผัสครับ การออกกำลังสมองโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ประกอบกันจะช่วยให้เซลล์ประสาทต่าง ๆ สามารถทำงานเชื่อมประสานกันได้มากขึ้น