รู้หรือไม่ คิดช้า ก้าวขาไม่ออก ทรงตัวไม่ได้ อาจไม่ใช่อาการของอัลไซเมอร์เสมอไป

คิดช้า ก้าวขาไม่ออก ทรงตัวไม่ได้ อาจไม่ใช่ อัลไซเมอร์

อ.ดร.นพ.ศรัณย์ นันทอารี อาจารย์หมอ ประจำสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้ความรู้เรื่อง การเดินผิดปกติในผู้สูงอายุและภาวะน้ำเกินในโพรงสมอง (Normal pressure hydrocephalus)

ทานอย่างไร ให้ผู้สูงอายุห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์

ทานอย่างไร ให้ผู้สูงอายุห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ นับเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่มักเกิดกับผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีผู้สูงอายุป่วยด้วยโรคนี้เป็นจำนวนมาก ตามสถิติมีแนวโน้มว่าในปี พ.ศ. 2573 จะมีผู้ป่วยในประเทศไทยพุ่งสูงขึ้นถึง 1,117,000 คน เห็นตัวเลขแบบนี้แล้วชาวอาวุโสโซไซตี้คงต้องหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ ซึ่งจากผลงานวิจัยพบว่าการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพจะช่วยให้ห่างไกลจากโรคนี้ได้