อาการบ้านหมุนในผู้สูงวัย ป้องกันได้อย่างไรบ้าง

อาการบ้านหมุน

อีกหนึ่งอาการที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ นั้นคืออาการเวียนศีรษะบ้านหมุน (vertigo)  ซึ่งผู้สูงอายุจะรู้สึกวิงเวียน เหมือนสิ่งของรอบตัวหมุนเคว้ง เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน และสูญเสียการทรงตัวในที่สุด ทำให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุได้ ดังนั้นผู้สูงอายุควรใส่ใจ ศึกษาเกี่ยวกับอาการ สาเหตุ และวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดอาการดังกล่าว