‘พาร์กินสัน’ โรคยอดฮิตที่ไม่ควรมองข้าม

'พาร์กินสัน' โรคยอดฮิตที่ไม่ควรมองข้าม

โรคพาร์กินสันถูกจัดเป็นโรคความเสื่อมทางระบบประสาทซึ่งพบได้บ่อยโรคหนึ่ง โดยในปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคพาร์กินสันมากกว่า 5 ล้านคนทั่วโลก ความชุกของโรคพาร์กินสัน โดยประมาณอยู่ที่ร้อยละ 0.3 ของประชากรโดยรวม หรือประมาณร้อยละ 1-2 ในประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปี ซึ่งความเสี่ยงของการเกิดโรคพาร์กินสันนั้นจะเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้น