ทำความเข้าใจ อาการไอจากยาลดความดันโลหิตสูง

ทำความเข้าใจอาการไอจากยาลดความดันโลหิตสูง

การรักษาโรคความดันโลหิตสูง ของ สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย จะมียาให้เลือกใช้ 5 กลุ่ม ดังนี้ 1. ยากลุ่ม angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEIs) 2. ยากลุ่ม angiotensin receptor blockers (ARBs) 3. ยากลุ่ม beta-blockers 4. ยากลุ่ม calcium-channel blockers (CCBs) และ 5. กลุ่มยาขับปัสสาวะ