เรื่องเบาๆ กับการรักษาเบาหวาน ด้วยอินซูลิน

ในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่คนส่วนใหญ่เป็นกัน เริ่มต้นเค้าจะให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับการรับประทานยาเม็ดลดระดับน้ำตาลในเลือด 1 ชนิดครับ แต่ถ้าทำตามที่แนะนำแล้ว ตรวจวัดค่าระดับน้ำตาลในเลือดแล้ว เกิดค่าระดับเกินกว่าค่าปกติอยู่อีก เค้าก็จะเพิ่มยาเม็ดลดระดับน้ำตาลในเลือดอีก 1 ชนิด (เท่ากับว่าเราจะต้องรับประทานยา 2 ชนิดแล้วนะ) แต่ถ้าทำตามที่แนะนำแล้วค่าระดับน้ำตาลในเลือดยังเกินค่าระดับปกติอยู่อีกเค้าก็จะทำเช่นเดิมครับ คือ เพิ่มยาเม็ดลดระดับน้ำตาลในเลือดอีก 1 ชนิด นั้นก็คือ เราต้องรับประทานยาเป็น 3 ชนิด และสุดท้าย ถ้าค่าระดับน้ำตาลในเลือดยังเกินค่าระดับปกติอยู่อีก คราวนี้จะให้ฉีดยาแล้ว ยาที่ว่า คือ “อินซูลิน” “อินซูลิน” เป็นฮอร์โมนที่ร่างกายสร้างมาจากเซลล์ตับอ่อน มีหน้าที่ในการดึงน้ำตาลในเลือดกลับเข้าสู่เซลล์เพื่อนำไปสร้างพลังงานให้ร่างกายต่อไป โดยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 เกิดมาจากเซลล์ตับอ่อนถูกทำลายจากภูมิคุ้มกันของร่างกาย จึงทำให้ร่างกายขาดฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งโรคเบาหวานชนิดนี้มักพบในเด็กครับ ส่วนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นโรคเบาหวานชนิดที่คนส่วนใหญ่เป็นกัน โรคเบาหวานชนิดนี้เกิดจากภาวะดื้อต่ออินซูลิน (ภาวะดื้อต่ออินซูลินเป็นภาวะที่ร่างกายหลั่งฮอร์โมนอินซูลินตามปกติ แต่กลับว่าลดระดับน้ำตาลในเลือดไม่พอ) โรคเบาหวานชนิดนี้มักพบในผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วนร่วมด้วย สุดท้ายการรักษาโรคเบาหวานมันจะจบลงที่การฉีดฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งในปัจจุบันก็มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินออกมาหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ออกฤทธิ์เร็ว-ออกฤทธิ์นาน เป็นยาฉีดน้ำใส-ยาฉีดน้ำขุ่น มีทั้งแบบที่เป็นขวดยาแล้วต้องใช้เข็มดูดยาตามขนาดที่กำหนด หรืออาจจะเป็นแบบปากกาที่มีการบรรจุยา พร้อมฉีดยาเรียบร้อย คือ รูปแบบฮอร์โมนอินซูลินเค้าจะมีการพัฒนาไปเรื่อย ๆ ครับ เพื่อให้สะดวกกับผู้ป่วยที่ต้องใช้ยา การฉีดฮอร์โมนอินซูลินก็มีขั้นตอนการปฏิบัติ […]