ความเสี่ยงของเงินกองทุนหลังเกษียณอายุ

เมื่อพูดถึงเรื่องเกษียณ หลายๆท่านอาจจะรู้สึกใจหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เคยมีหน้าที่การงานในตำแหน่งใหญ่โต ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ หรือ พนักงานเอกชนระดับบริหาร เพราะวันที่ท่านเกษียณ สิ่งต่างๆที่ท่านเคยได้เคยมีจะหายไปในบัดดล เช่น ห้องทำงานที่ใหญ่โต รถประจำตำแหน่ง เลขานุการประจำตัว คนขับรถ และรวมถึงบริวารอีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “อำนาจ” ที่เคยมี บางท่านอาจจะเคยอนุมัติโครงการมูลค่าร้อยล้าน พันล้านได้ด้วยการแค่สะบัดลายเซ็นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การเกษียณก็มีแง่มุมที่ดีเช่นกัน การเกษียณจากงานประจำ อาจเป็นก้าวเริ่มต้นของการผจญภัยใหม่ๆในชีวิต หลายๆท่านอาจใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการทำตามความฝันที่เคยฝันไว้ ไม่ว่าการเป็นอาสาสมัคร การท่องเที่ยว เริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือสิ่งอื่นๆก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือการเตรียมเงินไว้ให้พอใช้ตลอดช่วงเวลาหลังเกษียณอายุ เพราะหลังเกษียณอายุแล้วผู้เกษียณจะเผชิญความเสี่ยงด้านการเงินต่างๆ ดังนี้ ภาวะเงินเฟ้อ หลายๆท่านที่เป็นข้าราชการบำนาญอาจจะสบายใจได้ระดับหนึ่งว่ามีบำนาญใช้ไปตลอดชีวิต แต่ต้องอย่าลืมว่าเงินบำนาญนั้นไม่ได้ปรับตามภาวะเงินเฟ้อ ทำให้มูลค่าของเงินบำนาญที่ท่านได้รับในแต่ละเดือนนั้นมีค่าลดลงทุกปี ราคาสินค้าจะปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะเงินเฟ้อ ดังนั้นยิ่งเวลานานเท่าไหร่ เงินเฟ้อจะมีผลต่อเงินเกษียณอายุของท่านมากขึ้นเท่านั้น ส่วนท่านที่มีเงินกองทุนเกษียณเป็นเงินก้อน ต้องใส่ใจว่าผลตอบแทนของท่านควรจะชนะอัตราเงินเฟ้อด้วยเช่นกัน มิฉะนั้นมูลค่าเงินกองทุนของท่านจะด้อยค่าลงไปเรื่อยๆในระยะยาวตามอัตราเงินเฟ้อ ผลตอบแทนจากเงินกองทุนเกษียณที่มีความผันผวน หลายๆท่านอาจมีเงินก้อนที่สะสมไว้เป็นกองทุนเกษียณอายุ ซึ่งอาจจะกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวม ตราสารหนี้ ตราสารทุน อสังหาริมทรัพย์ หากเป็นไปได้เราคงคาดหวังที่จะใช้เฉพาะดอกผลจากเงินทุนก้อนนี้ แต่ต้องอย่าลืมว่าผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็น ค่าเช่า ดอกเบี้ย เงินปันผล ไม่ได้คงที่ไปตลอด มีการขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจ […]