ราชกิจจาฯประกาศแล้ว ใช้เอกสารตรวจ RT-PCR จ่ายเงินประกัน “เจอ-จ่าย-จบ”

ราชกิจจาฯประกาศแล้ว ใช้เอกสารตรวจ RT-PCR จ่ายเงินประกัน “เจอ-จ่าย-จบ”

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายทะเบียน ให้บริษัทประกัน ทั้งประกันชีวิตและวินาศภัย ใช้เอกสารการตรวจโควิดโดยวิธี RT-PCR จากห้องแล็บที่กรมวิทยาศาสตร์รับรองแทนใบรับรองจากแพทย์ จ่ายผลประโยชน์ประกันโควิด-19 แบบ (เจอ-จ่าย-จบ) ให้ผู้เอาประกัน มีผลทันที