ระบบขับถ่ายมีปัญหา มาทางนี้ มาเรียนรู้การใช้ยาระบายให้ถูกวิธีกัน

ใช้ยาระบายอย่างถูกวิธี

ปัญหากวนใจที่รุ่นใหญ่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั้นคืออาการท้องผูก หลายคนต้องพึ่งยาระบายหรือยาถ่าย เพื่อบรรเทาอาการดังกล่าว ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ ทั้งยาเม็ด ยาชง ยาสวนทวาร เป็นต้น อย่างไรก็ตามการใช้ยาระบายมีข้อจำกัด ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม เช่น ยาระบายที่มีฤทธิ์กระตุ้นการขับถ่ายอุจจาระ ไม่ควรใช้ในผู้สูงอายุที่มีอุจจาระแข็งจับเป็นก้อน เพราะลำไส้จะบีบตัวมากและอาจกลายจากท้องผูกเป็นท้องเดินได้

รู้ก่อนสาย! ควรทำอย่างไร เมื่อเพื่อนตระกูล “มะ” แวะมาเยี่ยมเยือน

ทำอย่างไร เมื่อเพื่อนตระกูล “มะ” แวะมาเยี่ยมเยือน

โรคมะเร็งในผู้สูงอายุ เป็นโรคที่มีการรักษาซับซ้อน ใช้ระยะเวลารักษาต่อเนื่องนานเป็นเดือน อย่างไรก็ตามการรักษาเพื่อหวังผลหายขาดผู้สูงอายุต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีผู้ดูแลที่ดี จึงสามารถฟื้นตัวกลับมาปกติได้ ดังนั้นการรักษาโรคมะเร็งเพื่อหวังผลให้หายขาดจึงเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจให้ดี

เผยเรื่องใกล้ตัว ที่ทำให้ผู้สู้วัยรู้สึกไม่สบายตัว

เรื่องใกล้ตัว ที่ทำให้ไม่สบายตัว

อย่างเช่นการสวมเสื้อผ้าในชีวิตประจำวัน อาจกลายเป็นเรื่องยากแสนยาก เนื่องจากข้อจำกัดต่างๆ ของร่างกายที่เปลี่ยนไป เช่น โรคไขข้อ,โรคหลอดเลือดสมอง หรือภาวะสมองเสื่อม เป็นต้น

ภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุ

ภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุควรทำกิจวัตรประจำต่างๆ ด้วยตนเอง เช่น อาบน้ำเอง แต่งตัวเอง ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นร่างกายและสมองให้ผู้สูงอายุอีกทั้งผู้ใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวควรทำความเข้าใจถึงภาวะดังกล่าวและหันมาให้ความสนใจพูดคุยไถ่ถามความเป็นอยู่ การใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุบ่อยๆ ซึ่งนอกจากจะสร้างสัมพันธ์ที่ดียังช่วยให้ผู้สูงวัยห่างไกลจากภาวะดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

เมื่ออายุเริ่มสูงวัย..​จิตใจก็เริ่มเปลี่ยนแปลง

ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และเกิดกับทุกๆ คน ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก เด็กโต คนวัยทำงาน หรือแม้กระทั่งคนสูงอายุ วันนี้ จะขอพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของจิตใจของผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เพราะเมื่อเราแก่ตัวลง บทบาทหน้าที่ทางสังคม หน้าที่การงาน ก็มีการเปลี่ยนแปลง ผู้สูงอายุบางท่านได้เวลาเกษียณ และมีเวลาว่างมากขึ้น ก็ส่งผลกระทบทั้งในด้านดีและด้านไม่ค่อยดีกับกิจวัตรประจำวัน และการดำรงชีวิตในสังคมด้านต่างๆ จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2558 พบว่า เมื่ออายุมากขึ้น คนเราก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะมีปัญหาทางจิตมากขึ้น ทั้งจากการเกษียณอายุ การหยุดทำงาน การไม่มีรายได้เป็นของตนเอง ซึ่งสาเหตุต่างๆที่กล่าวมา อาจส่งผลกระทบให้เกิดความกังวล ซึมเศร้า กลัว และไม่มั่นใจในตนเอง ทำให้พาลกระทบไปยังเรื่องอื่นๆ รวมถึงคู่ครองและคนใกล้เคียงที่อยู่ด้วย -การเสื่อมถอยของร่างกาย- เช่นหูเริ่มไม่ได้ยิน สายตาเริ่มฝ้าฟาง เดินได้ช้าลง และช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลง ทำอะไรไม่ได้ดั่งใจ สิ่งต่างๆเหล่านี้ ทำให้ผู้สูงอายุ เกิดอาการเครียด ไม่สบายใจ หงุดหงิด เพราะรู้สึกว่าตนเองเป็นภาระกับคนรอบข้าง -ความตายเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิด- เมื่อผู้สูงอายุพบกับการสูญเสียต่างๆ หรือการเสียชีวิตของคนใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เพราะญาติพี่น้อง เพื่อน หรือคนรักทยอยจากไปทีละคนสองคน ก็จะทำให้มีคนรู้จักและรู้ใจน้อยลง และอาจอึดอัดไม่สะดวกใจในการเปิดรับสังคมใหม่ๆ ทำให้กลายเป็นคนไม่ชอบเข้าสังคม […]