ไขข้อข้องใจ ‘โคเอนไซม์ คิวเท็น’ คืออะไร และดีอย่างไร

โคเอนไซม์คิวเท็น

โคเอนไซม์ คิวเท็น เป็นสารธรรมชาติที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์เองได้ครับ แต่พอเราอายุมากขึ้นร่างกายก็จะสังเคราะห์สารนี้ลดลง พบว่าอายุประมาณ 21 ปี ก็จะสังเคราะห์โคเอนไซม์ คิวเท็น ลดลง เราจึงจำเป็นต้องรับโคเอนไซม์ คิวเท็นจากภายนอกครับ อาจมาจากอาหารหรืออาหารเสริม