คลิกเลย ไม่อยากปวดเข่า ควรทำอย่างไร

โรคข้อเข่าเสื่อมพบได้บ่อยมากในผู้สูงอายุ

โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่มีการเสื่อมสภาพชองกระดูกอ่อนผิวข้อ ทั้งทางด้าน รูปร่าง โครงสร้างการทำงาน หรือแม้กระทั้งการเสื่อมของกระดูกใกล้ข้อ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลทำให้เกิดความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน

ปวดแบบไหน ที่ว่าใช่ข้อเข่าเสื่อม

ปวดแบบไหน ที่ว่าใช่ข้อเข่าเสื่อม

โรคข้อเข่าเสื่อม (Knee Osteoarthritis) สาเหตุเกิดจากกระดูกอ่อนซึ่งทำหน้าที่ดูดซับแรงกระแทกภายในข้อเข่าเสื่อมสภาพลง เมื่อเวลาผ่านไปการเสื่อมสภาพเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างขึ้นจนทำให้กระดูกในข้อเข่าเสียดสีกันเอง ในระยะแรกจะมีอาการปวดข้อเข่าเล็กน้อย อาจมีข้อฝืดขัด