เครื่องวัดความดัน อุปกรณ์สำหรับผู้สูงวัยที่ควรมีไว้ติดบ้าน

เครื่องวัดความดัน อุปกรณ์สำหรับผู้สูงวัยที่ควรมีไว้ติดบ้าน

โรคความดันโลหิตสูงนั้น เป็นอีกหนึ่งโรคที่น่ากลัวสำหรับผู้สูงอายุ ที่นำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคในระบบไหลเวียนเลือด โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป ซึ่งพบได้สูงถึงประมาณ 25-30% ของประชากรโลกที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งหมด