“ตาแดง” โรคติดต่อที่ต้องระวัง!

โรคเยื่อบุตาขาวอักเสบ

“โรคตาแดง” หรือ “โรคเยื่อบุตาขาวอักเสบ” ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสที่ส่งผลให้เนื้อเยื่อบางส่วนที่คลุมอยู่ด้านในของเปลือกตาและบนตาขาวเกิดการอักเสบ แดง เป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้และมักจะระบาดในช่วงหน้าฝน