ทำความรู้จัก โรคตาที่พบบ่อยในวัยเกษียณ

เห็นเงาในตาฉันไหม เห็นอะไรในตาฉันไหม

โรคตาในผู้สูงอายุ เป็นอีกหนึ่งโรคที่มาพร้อมกับความเสื่อมหรือถดถอยของร่างกายตามธรรมชาติ โรคตาบางโรคจะพบได้มากเมื่ออายุมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้สูญเสียการมองเห็นหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม ดังนั้นผู้สูงอายุควรทำเข้าใจและเรียนรู้วิธีป้องกันเพื่อสร้างเสริมสุขภาพตาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งโรคตาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ