รู้หรือไม่ คิดช้า ก้าวขาไม่ออก ทรงตัวไม่ได้ อาจไม่ใช่อาการของอัลไซเมอร์เสมอไป

คิดช้า ก้าวขาไม่ออก ทรงตัวไม่ได้ อาจไม่ใช่ อัลไซเมอร์

อ.ดร.นพ.ศรัณย์ นันทอารี อาจารย์หมอ ประจำสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้ความรู้เรื่อง การเดินผิดปกติในผู้สูงอายุและภาวะน้ำเกินในโพรงสมอง (Normal pressure hydrocephalus)