โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ภัยเงียบของผู้สูงอายุ

Chronic Obstructive Pulmonary Disease

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มักพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ สาเหตุคือการสูบบุหรี่หรือสูดมลพิษเข้าไปในปอด ทำให้เกิดการอักเสบขึ้นในหลอดลม ส่งผลให้เนื้อปอดถูกทำลาย ทำให้มีลมค้างอยู่ในปอด เหนื่อยง่าย หายใจไม่อิ่ม