รู้ไว้ใช่ว่า อาการแบบไหน เรียกว่าโรคพาร์กินสัน

อาการแบบไหน เรียกว่า โรคพาร์กินสัน

อาวุโส โซไซตี้ จึงนำความรู้เกี่ยวกับโรคนี้ มาบอกเล่ากับเพื่อนทุกท่าน สังเกตอาการของตัวเอง เพื่อเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพ ไม่ให้เกิดโรคนี้กันค่ะ

รู้หรือไม่ อาการสั่น ไม่ใช่พาร์กินสันเสมอไป

อาการสั่น ไม่ใช่พาร์กินสัน เสมอไป

อาการสั่น มักทำให้เกิดความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคเกี่ยวกับระบบประสาท และสมองส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย หรือเกิดการเสื่อมสภาพของร่างกาย โดยผู้สูงอายุที่มีอาการมือสั่นจำนวนมากมีสาเหตุมาจากโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease)  แต่สาเหตุที่พบได้บ่อยสุด คือโรคสั่นที่ไม่ทราบสาเหตุ (Essential Tremor)

‘พาร์กินสัน’ โรคยอดฮิตที่ไม่ควรมองข้าม

'พาร์กินสัน' โรคยอดฮิตที่ไม่ควรมองข้าม

โรคพาร์กินสันถูกจัดเป็นโรคความเสื่อมทางระบบประสาทซึ่งพบได้บ่อยโรคหนึ่ง โดยในปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคพาร์กินสันมากกว่า 5 ล้านคนทั่วโลก ความชุกของโรคพาร์กินสัน โดยประมาณอยู่ที่ร้อยละ 0.3 ของประชากรโดยรวม หรือประมาณร้อยละ 1-2 ในประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปี ซึ่งความเสี่ยงของการเกิดโรคพาร์กินสันนั้นจะเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้น