จามทั้งวันเกิดจากอะไร หยุดไม่ได้ทำอย่างไรดี

จามทั้งวันเกิดจากอะไร หยุดไม่ได้ทำอย่างไรดี

จาม เป็นอาการที่ร่างกายใช้ขจัดสิ่งแปลกปลอมที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองออกทางจมูกและปากอย่างรวดเร็วโดยที่เราไม่สามารถตั้งตัวได้ทัน ในขณะที่จามกล้ามเนื้อหน้าอกและกะบังลมจะเกิดการหดตัวอย่างเฉียบพลัน