รู้ก่อนสาย! ควรทำอย่างไร เมื่อเพื่อนตระกูล “มะ” แวะมาเยี่ยมเยือน

ทำอย่างไร เมื่อเพื่อนตระกูล “มะ” แวะมาเยี่ยมเยือน

โรคมะเร็งในผู้สูงอายุ เป็นโรคที่มีการรักษาซับซ้อน ใช้ระยะเวลารักษาต่อเนื่องนานเป็นเดือน อย่างไรก็ตามการรักษาเพื่อหวังผลหายขาดผู้สูงอายุต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีผู้ดูแลที่ดี จึงสามารถฟื้นตัวกลับมาปกติได้ ดังนั้นการรักษาโรคมะเร็งเพื่อหวังผลให้หายขาดจึงเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจให้ดี