มารู้จัก โรครูมาตอยด์ กันเถอะ

มารู้จักโรครูมาตอยด์

โรครูมาตอยด์เป็นโรคเรื้อรัง จะมีการอักเสบในอวัยวะต่างๆ ที่พบมากคือที่ข้อ มักจะพบในข้อเล็กๆ เช่น นิ้ว โดยอาการทางข้อที่เกิดจะเป็นแบบสมมาตรหมายความว่าจะเกิดการอักเสบ การปวด ทั้งสองด้านครับ อย่างเช่น ถ้าเป็นรูมาตอยด์ที่นิ้วมือ ก็จะมีอาการทั้งมือซ้ายและมือขวา