โรคเลือดสมอง อยากรอด ต้องเร็ว

โรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสำคัญทั่วโลก ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเกิดใหม่ราว 15 ล้านรายต่อปี โรคนี้สามารถทำให้เสียชีวิตได้นะครับ ในประเทศไทยเองพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1,880 รายต่อ แสนราย หรือคิดเป็นประมาณ 2% ครับ ยิ่งผู้สูงอายุจะพบว่าเป็นโรคนี้มากกว่าวัยหนุ่ม สาว