เฉลยคำถาม เป็นหวัดต้องรับประทานยาฆ่าเชื้อหรือไม่?

เป็นหวัดไม่ต้องกินยาฆ่าเชื้อ

โรคหวัด เป็นโรคติดเชื้อที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ อาจจะมีอาการได้ทั้ง น้ำมูกไหล เจ็บคอ และ/หรือไอ โดยเชื้อที่ก่อโรคส่วนใหญ่ คือ เชื้อไวรัส

จริงหรือที่เค้าบอกว่า วิตามินซีช่วยป้องกันโรคหวัดได้

วิตามินซีป้องกันหวัดได้จริงหรือไม่

ปริมาณวิตามินซีที่แนะนำให้รับประทานเพื่อลดความรุนแรงและระยะเวลาในการเป็นหวัดคือ 1-3 กรัมต่อวัน เราควรจะรับประทานวิตามินซีเป็นประจำทุกวันก่อนเป็นโรคหวัด เพราะหากเป็นโรคหวัดแล้วค่อยมาเริ่มรับประทานวิตามินซี จะไม่สามารถช่วยลดความรุนแรงหรือระยะเวลาในการเป็นหวัดได้