365 วัน เล่นเกมป้องกัน “โรคอัลไซเมอร์”

365 วัน เล่นเกมป้องกัน “โรคอัลไซเมอร์”

แอปพลิเคชั่นนี้ พัฒนาขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวิวิทยา (องค์การมหาชน) มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันโรคสมองเสื่อม หรืออัลไซเมอร์ แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจ

ความเชื่อที่ว่า หลับกลางวัน เสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์ จริงหรือไม่?

หลับกลางวันเสี่ยงอัลไซเมอร์

ผลการทดลอง พบว่า คนที่มีปัญหาการง่วงนอนในตอนกลางวัน การนอนอย่างไม่เป็นระเบียบ หรือนอนไม่เป็นเวลา นั้นมีผลต่อการสร้างที่ทำให้เกิดภาวะอัลไซเมอร์ได้นั่นเอง

อย่าเพิ่งตกใจ อาการขี้ลืมอาจไม่ใช่อัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ เป็นโรคหนึ่งในกลุ่มภาวะสมองเสื่อม (Dementia) ที่พบได้มากที่สุด ประมาณ 50% – 70% ของประชากรที่มีภาวะสมองเสื่อม โดยอายุเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคมากที่สุดครับ ในช่วงอายุ 65 ปี อัตราการเกิดโรคอัลไซเมอร์พบว่ามี 2% และเพิ่มขึ้นเป็น 20% – 50% เมื่ออยู่ช่วงอายุ 80 และ 90 ปี ตามลำดับครับ นั้นคือ ยิ่งอายุมากขึ้นก็จะมีโอกาสเป็นโรคนี้มากขึ้นนั้นเอง

รู้หรือไม่ คิดช้า ก้าวขาไม่ออก ทรงตัวไม่ได้ อาจไม่ใช่อาการของอัลไซเมอร์เสมอไป

คิดช้า ก้าวขาไม่ออก ทรงตัวไม่ได้ อาจไม่ใช่ อัลไซเมอร์

อ.ดร.นพ.ศรัณย์ นันทอารี อาจารย์หมอ ประจำสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้ความรู้เรื่อง การเดินผิดปกติในผู้สูงอายุและภาวะน้ำเกินในโพรงสมอง (Normal pressure hydrocephalus)

ทานอย่างไร ให้ผู้สูงอายุห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์

ทานอย่างไร ให้ผู้สูงอายุห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ นับเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่มักเกิดกับผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีผู้สูงอายุป่วยด้วยโรคนี้เป็นจำนวนมาก ตามสถิติมีแนวโน้มว่าในปี พ.ศ. 2573 จะมีผู้ป่วยในประเทศไทยพุ่งสูงขึ้นถึง 1,117,000 คน เห็นตัวเลขแบบนี้แล้วชาวอาวุโสโซไซตี้คงต้องหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ ซึ่งจากผลงานวิจัยพบว่าการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพจะช่วยให้ห่างไกลจากโรคนี้ได้