เผยเคล็ดไม่ลับ ถ้าเป็นเกาต์ ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

ถ้าเป็นเกาต์...ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

โรคเกาต์เป็นโรคข้อเสื่อมชนิดหนึ่ง ที่จะมีการอักเสบของข้อเกิดขึ้นและปวดตามข้อได้ จุดเด่นของคนเป็นโรคเกาต์ คือ มีภาวะกรดยูริกในเลือดสูง ซึ่งเมื่อกรดยูริกในเลือดสูงจนถึงจุดอิ่มตัว กรดยูริกก็จะตกตะกอนกลายเป็นผลึกอีกชนิดหนึ่ง ชื่อว่า “ผลึกเกลือยูเรต” เกิดการสะสมตามข้อ ตามเนื้อเยื่อรอบๆข้อและที่ไต จนเกิดการอักเสบตามมา