โรคไต สัมพันธ์อย่างไร กับวัยสูงอายุ

เป็นที่ทราบกันดีว่าเมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายจะมีการเสื่อมสภาพลงไป การทำหน้าที่ของอวัยวะนั้นก็จะลดลง ไตก็เช่นกัน ไต เป็นอวัยวะที่สำคัญอย่างหนึ่งของร่างกาย มีหน้าที่ในการขับของเสีย กรองโปรตีน กรองเลือด กรองน้ำตาล ควบคุมน้ำ ควบคุมความดันโลหิตให้คงที่ สร้างฮอร์โมน การสูญเสียการทำงานของไตไปย่อมส่งผลเสียต่อร่างกายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นหัวใจ หลอดเลือด สมอง ฯลฯ โดยปกติคนเราจะมีไตอยู่ 2 ข้าง หากมีเหตุที่ทำให้ต้องเสียไตไป 1 ข้าง ร่างกายก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ ซึ่งตำแหน่งของไตจะอยู่เหนือเอวค่อนไปทางด้านหลัง ​ โรคไต หรือ โรคไตเรื้อรังนั้นถือได้ว่าเป็นภัยเงียบ คือ มักไม่มีอาการอะไรแม้ว่าไตจะสูญเสียการทำงานไปบางส่วนแล้วก็ตาม อย่างเช่น สูญเสียการทำงานของไตไปแล้วกว่า 50% ผู้ป่วยก็ยังไม่มีอาการอะไร ผู้ป่วยจะมีอาการแสดงก็ต่อเมื่อไตสูญเสียการทำงานไปมากกว่า 70%แล้ว โดยอาการของโรคไตเช่น ปัสสาวะผิดปกติหรือเป็นเลือด ร่างกายซูบซีดโลหิตจาง ไม่มีแรง บวมที่หนังตาใบหน้า ขา และเท้า คันตามตัว ปวดท้องบริเวณเอวอย่างรุนแรง ฯลฯ ซึ่งสาเหตุของโรคไตเรื้อรังที่พบบ่อยก็มีโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ โรคไตอักเสบเรื้อรังจากการติดเชื้อ ภาวะไตเสื่อมตามอายุ […]