รู้หรือไม่ ผู้ป่วยโรคหัวใจ มีโอกาสเป็น อัมพาต มากกว่าคนปกติ 5 เท่า

ผู้ป่วยโรคหัวใจ มีโอกาสเป็น อัมพาต มากกว่าคนปกติ 5 เท่า

โรคหัวใจที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดสมองได้คือ โรคหัวใจเต้นผิดปกติชนิดที่เรียกว่าหัวใจห้องบนเต้นพลิ้ว หรือที่เรียกกันย่อๆ ว่า AF (Atrial Fibrillation) ขณะที่เป็น AF หัวใจห้องบนจะเต้นเร็วมากกว่า 350 ครั้งต่อนาที