ไขข้อข้องใจ ยานอกดีกว่ายาไทย จริงหรือไม่ ?

“ยานอก” เป็นคำที่เค้าใช้เรียกยาที่ผลิตจากต่างประเทศแล้วนำเข้ามาขายในประเทศไทย ส่วนคำว่า “ยาใน” ใช้เรียกยาที่ผลิตภายในประเทศ หรือบางคนอาจจะเรียกว่า “ยา local” คำที่มักใช้กันคือยา original หรือยาต้นแบบ กับ ยา generic หรือยาสามัญ ครับ โดยยา original จะเป็นยาที่ถูกคิดค้น ริเริ่มและพัฒนาออกมาเป็นรายแรก ซึ่งผู้ที่คิดค้นมาส่วนใหญ่เป็นพวกชาวยุโรปหรือชาวอเมริกา ดังนั้นจึงต้องมีการนำเข้ายาเหล่านี้มาขาย จึงมีบางคนอาจจะเรียกยาต้นแบบว่า “ยานอก” การที่จะเกิด ยา original ขึ้นมาสักตัวมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ เค้าจะต้องทำการศึกษาในสัตว์ทดลอง ทำการศึกษาในคนอีก ต้องใช้เวลาและการลงทุนสูงมาก กว่าจะได้ ยา original 1 ตัว บางครั้งใช้เวลาเป็นสิบปีเลยก็มี ดังนั้นเมื่อได้ยา original ผลิตออกมาขายแล้วเค้าเลยทำเรื่องยื่นขอสิทธิบัตรแก่ยานั้นครับ สิทธิบัตรยา เป็นหนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองยานั้นๆ เค้าจะผูกขาดการผลิตและจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว ทำให้สามารถตั้งราคายาสูงเท่าไรก็ได้ เป็นเวลา 20 ปี หากบริษัทอื่น(ในไทย) จะผลิตยานี้มาขายจะต้องรอให้สิทธิบัตรยานั้นหมดอายุลงก่อน ซึ่งยาที่ผลิตออกมาหลังจากที่ยา original หรือยาต้นแบบ สิ้นสุดอำนาจของสิทธิบัตรยาลง ก็คือ ยา […]