ไขมันทรานส์ คืออะไร ทำไมผู้สูงวัยต้องระวัง

Trans fat คืออะไร ทำไมถึงต้องระวัง

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าไขมันเป็นหนึ่งในสารอาหารที่ให้พลังงานสูงกับร่างกาย โดยควรได้รับคิดเป็นร้อยละ 20-35 ต่อพลังงานต่อวันทั้งหมด ซึ่งปกติ ไขมันจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆตามโครงสร้างทางเคมีคือ Saturated fatty acid (ไขมันอิ่มตัว) และ Unsaturated fatty acid (ไขมันไม่อิ่มตัว)