ผู้สูงวัยระวังภัย “ไข้หวัดใหญ่”

ผู้สูงวัยระวังภัย ไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่พบได้ในทุกช่วงอายุ โดยความรุนแรงของโรคมักขึ้นกับภูมิต้านทานของแต่ละคน ในผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ เช่น ผู้สูงอายุ จะมีความเสี่ยงสูงที่จะพบอาการแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้