7 สิ่งที่ต้องเตรียม ไม่เสี่ยงกับหน้าฝน

7 สิ่งที่ต้องเตรียม ไม่เสี่ยงกับหน้าฝน

เมื่อเข้าหน้าฝน ฤดูกาลที่หลายคนชอบ เพราะช่วยคลายร้อนได้ ให้ความชุ่มช่ำ นอนฟังเสียงสบาย ๆ อยู่ในบ้าน แต่นั่นก็ไม่ใช่ความปรารถนาของทุกคน เพราะยังมีอีกหลายคนที่รู้สึกไม่ชอบฤดูนี้ เพราะเป็นฤดูที่ต้องระมัดระวังหลายอย่างที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรืออาจเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วย