อยากรู้ไหม ทำไมคนเราถึงไอ

อาการไอบ่อยๆ

อาการไอ เป็นกระบวนการของร่างกายที่ต้องการขจัดสิ่งแปลกปลอม เสมหะ หรือสิ่งกระตุ้นออกมา ดังนั้นเรากลั่นไอไม่ไหว เราปล่อยให้ไอออกไปเถอะ…ไม่ต้องไปกลั่นไอ…แต่อย่าลืมปิดปากด้วย