ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ชะลอได้ ไม่ใช่เรื่องยาก

ชะลอความเสื่อมจากโรคหลอดเลือดแดงแข็ง

โรคหลอดเลือดแดงแข็ง หรือภาษาอังกฤษที่ว่า atherosclerosis ภาวะนี้มีจริง ไม่เชื่อลองคลำหลอดเลือดแดงที่ข้อพับตัวเอง เปรียบเทียบกับหลานๆ ดู จะรู้สึกได้ชัดเจนว่า หลอดเลือดแดงของรุ่นเก๋าอย่างเราๆ แข็งกว่า ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อเราอายุมากขึ้น หลอดเลือดแดงจะเสื่อมตามวัย เสียความยืดหยุ่น มีหินปูนเกาะ