ข้อควรระวังหากต้องใช้ยา Domperidone

ยาดอมเพอริโดน (domperidone) เป็นยาที่ใช้เพื่อบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน อาการอาหารไม่ย่อย ตัวยาจะสามารถเพิ่มการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารได้ นอกจากนี้มีการใช้ยาร่วมกับยาลดกรดเพื่อรักษาอาการกดไหลย้อยด้วย ยาดอมเพอริโดนนั้นมีทั้งแบบที่เป็นยาเม็ดรับประทาน แล้วก็แบบยาน้ำแขวนตะกอน สำหรับยาเม็ดดอมเพอริโดน 1 เม็ด จะมีขนาดยา 10 mg เวลารับประทานให้รับประทานก่อนอาหาร ครั้งละ 1 เม็ด 2-3 เวลา คือหนึ่งวันไม่ควรรับประทานยานี้เกิน 30 mg หรือ 3 ครั้งนั้นเอง ยานี้จะถูกใช้เพื่อบรรเทาอาการ โดยมากจะใช้ไม่เกิน 1 อาทิตย์ เว้นแต่บางโรคที่ต้องใช้ยานี้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ยาดอมเพอริโดนเป็นยาที่ค่อนข้างมีความปลอดภัย อาการไม่พึงประสงค์จากยาที่รุนแรงก็มีน้อย ส่วนมากจะเป็นเรื่อง ท้องเสีย วิงเวียนศีรษะ ในผู้หญิงบางคนเมื่อรับประทานยานี้อาจมีอาการน้ำนมไหลได้ แต่ไม่ต้องตกใจไปเพราะมันเกิดจากกลไกการออกฤทธิ์ของยา ไม่ใช่ความผิดปกติของร่างกายแต่อย่างใด ส่วนในผู้ชายอาจพบว่ามีเต้านมที่โตมากขึ้นได้ ซึ่งในกรณีนี้จะพบในผู้ที่ใช้ยาดอมเพอริโดนเป็นเวลานาน จากการประเมินข้อมูลความปลอดภัยของยา domperidone โดย the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) พบว่าการใช้ยา domperidone เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะ QTc […]