สว. ยุคโควิดระบาดต้องรู้ Home Isolation คืออะไร?

สว. ยุคโควิดระบาดต้องรู้ Home Isolation คืออะไร?

Home Isolation หรือการแยกกักตัวที่บ้าน และ Community Isolation คือการแยกกักตัวในชุมชน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ได้ออกมาชี้แจงแนวทางเรื่อง Home Isolation ไว้ว่า สืบเนื่องจากอัตราการครองเตียงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ(ยกตัวอย่างเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน หรือ 1 เดือนที่แล้ว อัตราการครองเตียง 19,629 เตียง วันนี้อัตราการครองเตียงอยู่ที่ 30,631 เตียง) แปลว่า 1 เดือนผ่านไปอัตราการครองเตียงเพิ่มขึ้น 10,000 เตียง ซึ่งเป็นภาระที่บุคลากรด้านสาธารณสุขต้องแบกรับ ในความเป็นจริง การเพิ่มเตียง เพิ่มสถานที่ไม่ใช่เรื่องยาก แต่เรื่องที่ยากมากคือ การเพิ่มบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมาดูแลผู้ป่วยเหล่านั้น ทำให้ปัจจุบัน บุคลากรหน้างานต้องทำงานกันหนักมาก แนวทาง Home Isolation และ Community Isolation ที่ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ออกมานำเสนอ คือ การนำผู้ป่วยสีเขียวตามเกณฑ์ที่กำหนดมาเข้าสู่ระบบแยกกักตัว สิ่งสำคัญคือการพยายามหาสถานที่รองรับที่เหมาะสม ถ้าบ้านใครสามารถแยกกักตัวได้ มีการแยกห้องนอนก็ถือว่าดีที่สุด […]