สูงวัยต้องรู้ NAC คืออะไร

Acetylcysteine โดยยานี้เป็นยาที่มีการใช้กันมานานมาก มีข้อบ่งใช้เป็นยาขับเสมหะ

NAC เป็นชื่อที่ย่อมาจาก N-Acetylcysteine อาจจะคุ้นกันในชื่อ Acetylcysteine โดยยานี้เป็นยาที่มีการใช้กันมานานมาก มีข้อบ่งใช้เป็นยาขับเสมหะ ใช้กับโรคทางเดินหายใจ