รู้หรือไม่ อาการสั่น ไม่ใช่พาร์กินสันเสมอไป

อาการสั่น ไม่ใช่พาร์กินสัน เสมอไป

อาการสั่น มักทำให้เกิดความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคเกี่ยวกับระบบประสาท และสมองส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย หรือเกิดการเสื่อมสภาพของร่างกาย โดยผู้สูงอายุที่มีอาการมือสั่นจำนวนมากมีสาเหตุมาจากโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease)  แต่สาเหตุที่พบได้บ่อยสุด คือโรคสั่นที่ไม่ทราบสาเหตุ (Essential Tremor)