เผยคำตอบ เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว ทำงานอย่างไร

เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว ทำงานอย่างไร

เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่ในเลือด หลักการทำงานของเครื่องตรวจนี้ คือ การดูดกลืนแสงที่แตกต่างกัน ให้เราลองนึกภาพตาม ตัวเครื่องจะเป็นเหมือนไม้หนีบที่ปลายนิ้ว ภายในฝาด้านบนจะมีตัวกำเนิดแสง พอเรานำนิ้วสอดเข้าไป แสงก็จะผ่านเล็บ ผ่านนิ้ว ลงไปยังฝาข้างล่างที่มีเซนเซอร์ตรวจรับปริมาณแสงที่ส่งผ่านมา ซึ่งออกซิเจนที่จับกับส่วนของเม็ดเลือดแดงในปริมาณที่ต่างกัน ค่าที่เซนเซอร์ตรวจจับย่อมต่างกัน หลังจากนั้นเครื่องจะนำค่าที่ได้มาคำนวณเป็นค่า arterial oxygen saturation (SPO2) โดยค่านี้จะคิดเป็น % (คนปกติที่สุขภาพดีจะมีค่านี้อยู่ที่ 95-100%)